Reklamace

Home /

 Dodavatel poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávaného zboží. Chyby a omyly v textu jsou vyhrazeny pokud nemají zásadní vliv na funkčnost výrobku. Na veškeré zboží objednané prostřednictvím e-shopu je poskytována záruční lhůta jednotlivě specifikovaná u výrobku. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu po kterou byl výrobek v záruční opravě. Převzetí zboží, jeho zaplacení a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující podpisem dodacího listu. Pokud je zboží předáváno dopravcem v porušeném obalu nebo má-li kupující pochybnosti, že přepravce dodal zboží nevykazující vady, sepíše s přepravcem Zápis o reklamaci zboží.0 kusů / 0
SKLADOVÉ POLOŽKY EXPEDUJEME DO DRUHÉHO DNE VÍCE NEŽ 10 000 POLOŽEK SKLADEM